Sàn giao dịch bất động sản

Nguyễn Trung Tín

moigioi.tinnguyen@gmail.com

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 4 tầng, 6 tỷ 9

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 4 tầng, 6 tỷ 9

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 4 tầng, 6 tỷ 9

6.9 tỷ
50 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/07/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 3 tầng, 5.6 tỷ

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 3 tầng, 5.6 tỷ

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 50m2, 3 tầng, 5.6 tỷ

5.6 tỷ
50 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2022

Bán nhà hẻm Phùng văn Cung, Phú Nhuận, 23m2, 3 tầng

Bán nhà hẻm Phùng văn Cung, Phú Nhuận, 23m2, 3 tầng

Bán nhà hẻm Phùng văn Cung, Phú Nhuận, 23m2, 3 tầng

4.3 tỷ
23 m²
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/06/2022

Bán nhà hẻm Nghĩa Hưngg, Tân Bình, 66m2, 4 tầng

Bán nhà hẻm Nghĩa Hưngg, Tân Bình, 66m2, 4 tầng

Bán nhà hẻm Nghĩa Hưngg, Tân Bình, 66m2, 4 tầng

6.7 tỷ
66 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/06/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Trường Chinh, Tân Bình, 83m2, 3 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Trường Chinh, Tân Bình, 83m2, 3 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Trường Chinh, Tân Bình, 83m2, 3 tầng

7.2 tỷ
83 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/06/2022

Bán nhà hẻm Đất Thánh, Tân Bình, 44m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Đất Thánh, Tân Bình, 44m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Đất Thánh, Tân Bình, 44m2, 2 tầng

4.1 tỷ
44 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/06/2022

Bán nhà hẻm Trường Chinh, Tân Bình, 49m2, 5 tầng

Bán nhà hẻm Trường Chinh, Tân Bình, 49m2, 5 tầng

Bán nhà hẻm Trường Chinh, Tân Bình, 49m2, 5 tầng

5.3 tỷ
49 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/06/2022

Bán nhà hẻm Lũy Bán Bích, Tân Phú, 72m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Lũy Bán Bích, Tân Phú, 72m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Lũy Bán Bích, Tân Phú, 72m2, 2 tầng

5.8 tỷ
72 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/06/2022

Bán nhà hẻm Trần Văn Quang, Tân Bình, 52m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Trần Văn Quang, Tân Bình, 52m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm Trần Văn Quang, Tân Bình, 52m2, 2 tầng

5.55 tỷ
52 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/06/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Gò Dầu, Tân Phú, 32m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Gò Dầu, Tân Phú, 32m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Gò Dầu, Tân Phú, 32m2, 2 tầng

3.55 tỷ
32 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/06/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Bạch Đằng, Tân Bình, 61m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Bạch Đằng, Tân Bình, 61m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Bạch Đằng, Tân Bình, 61m2, 2 tầng

8.9 tỷ
61 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/06/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 45m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 45m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Âu Cơ, Tân Bình, 45m2, 2 tầng

4.7 tỷ
45 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/06/2022

Bán nhà hẻm xe hơi Bình Long, Tân Phú, 35m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Bình Long, Tân Phú, 35m2, 2 tầng

Bán nhà hẻm xe hơi Bình Long, Tân Phú, 35m2, 2 tầng

4.5 tỷ
35 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/06/2022